1. Uvod i značenje pojmova

Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na Korisnika i Poslovni subjekt čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Vaše osobne podatke prikupljamo samo uz Vašu privolu, kada ispunite obrazac za registraciju.
Prikupljene podatke obrađujemo:

  • U svrhu osiguranja dostatnih uvijeta za korištenja usluge web stranice
  • U svrhe unutar okvira legitimnog interesa naše strane ili trećih strana
  • U svrhe u okviru Vaše privole
  • U svrhe koje se odnose na poštivanje pravnih obaveza

Prijenos podataka trećim stranama
Prosljeđivanje Vaših osobnih podataka neovlaštenim trećim stranama osim IE računi d.o.o. je isključeno.

Standardi sigurnosti i prijenos podataka
Društvo koristi tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili podatke koje kontroliramo protiv slučajne ili namjerne manipulacije, gubitka, uništenja ili protiv pristupa neovlaštenih osoba. Za prijenos podataka koristimo SSL – sigurnosni sustav (Secure Socket Layer), koji pruža najvišu sigurnost i zaštitu podataka.

Za osiguranje najviše razine sigurnosti podataka prilikom registracije koristimo reCAPTCHA uslugu Google Inc, koja se koristi radi utvrđivanja da li se radi o stvarnoj osobi ili zlouporabi podataka korištenjem automatiziranog, robotskog unosa.

Usluga uključuje slanje IP adrese i drugih podataka koje Google traži za uslugu reCAPTCHA, te u tom slučaju vrijede odredbe o zaštitit osobnih podataka tvrtke Google Inc.

Razdoblje pohrane
Vaši podaci pohranjeni su u našoj bazi za čitavo vrijeme Vašeg trajanja našeg poslovnog odnosa i zakonskih obaveza u okviru našeg web servisa. Nakon isteka poslovnog odnosa i zakonskih obaveza Vaši osobni podaci se anonimiziraju.

Postoji mogućnost potrebe daljnje pohrane Vaših podataka na određeno razdoblje, sukladno propisima o trgovačkim društvima, poreznim ili drugim propisima. U tom slučaju, Vaši podaci se neće više neće obrađivati u druge svrhe.

Vaša prava
Na Vaš ćemo Vas zahtjev izvijestiti o tome obrađuju li se osobni podaci o Vama i koji su to podaci. Ukoliko su ispunjeni svi zakonski preduvjeti, imate pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka.

Možete povući sve izjave o privoli koje ste dali, te možete uložiti prigovor na obradu podataka. U ovu svrhu možete kontaktirati voditelja obrade podataka. Također, imate pravo dobiti podatke koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, aktualnom i strojno čitljivom formatu; te možete zatražiti prijenos tih podataka Vama ili trećim stranama. Dužni smo odgovoriti na Vaš zahtjev unutar mjesec dana od dana primitka Vašeg zahtjeva, ukoliko nije traženo duže vremensko razdoblje za isto, u kojem slučaju isto razdoblje ne smije premašivati 2 mjeseca. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, www.azop.hr, ukoliko sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših osobnih podataka.